ကိုယ့္ဘ၀ကိုယ္တည္ေဆာက္ရင္းနဲ႔ ႏိုင္ငံကိုတည္ေဆာက္ၾကရေအာင္ပါ။

လုပ္ငန္းခြင္ဝင္ေနၾကသူေတြကို ကိုယ့္ႏိုင္ငံအတြင္းမွာပဲ အရည္အေသြးမီပညာေရးနဲ႔ ပ့ံပိုးေပးခ်င္တဲ့စိတ္ဆႏၵအရ ဒီေက်ာင္းကိုဖြင့္လွစ္တာပါ။ အ႐ွိန္အဟုန္နဲ႔တိုးတက္ေနတဲ့ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရးမွာ ကိုယ့္အတြက္ေနရာတစ္ေနရာရေအာင္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ခ်င္ေနၾကတဲ့ အလုပ္ခြင္ထဲကသူေတြအတြက္ လိုအပ္တဲ့အရည္အခ်င္းေတြျဖည့္ႏိုင္ဖို႔ရာ ေက်ာင္းအေနနဲ႔ အစစအရာရာစီစဥ္ေပးထားတာပါ။

အရည္အခ်င္းျပည့္ဆရာဆရာမ

ေက်ာင္းမွာ႐ွိတဲ့ဆရာဆရာမေတြဟာ ႏိုင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳတကၠသိုလ္ေတြကေန ဘြဲ႕လြန္ဒီဂရီေတြရခဲ့တဲ့ အရည္အခ်င္းမီဆရာဆရာမေတြပါ၊ လုပ္ငန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာမွာ ကမာၻအႏွံ႔ကအေတြ႕အႀကံဳေတြနဲ႔ျပည့္ဝေနတဲ့ ဆရာဆရာမေတြက ဦးေဆာင္သြားမွာပါ။ ႏိုင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳသင္႐ုိးညႊန္းတမ္းေတြကို မျပတ္တမ္းျပန္လည္သုံးသပ္ၿပီးမွ ေလ့လာသင္ယူေစတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ေခတ္အမီဆုံးပညာေရးကိုရ႐ွိေစမွာ အေသအခ်ာပါ။

ကမာၻတစ္ဝွမ္းအသိအမွတ္ျပဳမႈ

ဘြဲ႕ေပးအပ္မယ့္မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္တဲ့ University of Business and International Studies (UBIS)ဟာ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံရဲ႕ ထိပ္တန္းတကၠသိုလ္တစ္ခုပါ။ ဒီတကၠသိုလ္ဟာ အရည္အခ်င္းမီပညာေရးနဲ႔ပတ္သက္လာရင္ ဥေရာပသမဂၢရဲ႕ အျမင့္ဆုံးအသိအမွတ္ျပဳတာကိုခံရတဲ့တကၠသိုလ္ပါ။ ဒါ႔အျပင္ လုပ္ငန္းခြင္ပညာေရးနဲ႔ပတ္သက္လာရင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ IACBE ထံကေနလည္း အျမင့္ဆုံးအသိအမွတ္ျပဳခံရတဲ့တကၠသိုလ္ပါ။ (IACBE ဟာ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးေကာင္စီ(CHEA)ကလက္ခံတဲ့ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ေပးအပ္ေရးအဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ေနတာဟာ စိတ္ခ်ရတဲ့အခ်က္ပါ။) UBIS ဟာ ကမာၻေပၚမွာ႐ွိတဲ့ ISO 29990 လက္မွတ္ရ ေက်ာင္းအနည္းစုထဲမွာ တစ္ေက်ာင္းအပါအဝင္ပါ။ CEO Magazine မွာ ILA ရဲ႕မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္တဲ့ UBIS ကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြက္ ထိပ္တန္းစီးပြားေရးတကၠသိုလ္တစ္ခုအျဖစ္ ေဖာ္ျပထားတာပါ။

ဘဝရဲ႕အေရးပါတဲ့စြန္႔စားခန္းအတြက္ အသင့္ျဖစ္ၿပီလား၊ အမွန္တကယ္ေအာင္ျမင္ဖို႔အတြက္ အခ်ိန္က်ၿပီမဟုတ္လား။ ဒါဆို ဒီကေန႔ပဲ ILA မွာ စာရင္းသြင္းလိုက္ပါ။ 09-964 057 773.

ila-prospectus-first-pagesမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးသားထားေသာ ILA လမ္းၫႊန္စာအုပ္ကို လြတ္လပ္စြာ ကူးယူႏိုင္ပါတယ္ … click here!