ကာလတိုသင္တန္း

ILU မွာ ေ႐ြးခ်ယ္တက္စရာ ကာလတိုသင္တန္းေတြ အမ်ားႀကီးပါ။ သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္ ေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္မယ့္ ၄ ရက္တာသင္တန္း၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ (ဘြဲ႕လက္မွတ္ေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္မွာမဟုတ္တဲ့) BBA သင္တန္း၊ MBA သင္တန္းေတြ႐ွိပါတယ္။ ဒီသင္တန္းေတြဟာ ဘြဲ႕ဒီဂရီရေလာက္ေအာင္အထိ မရည္႐ြယ္တဲ့သူေတြအတြက္ပါ။ သင္တန္းေၾကးအေနနဲ႔ ပုံမွန္သင္တန္းေၾကးရဲ႕တစ္ဝက္ကို ေပးသြင္းရမွာပါ။

တစ္ဖက္မွာလည္း နယ္ပယ္အသီးသီးအတြက္ (ဥပမာ – ဘ႑ာေရးအတြက္၊ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္အတြက္၊ စသျဖင့္) လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္နဲ႔ကိုက္ညီမယ့္ ကာလတိုသင္တန္းေတြကို စီစဥ္ေပးေနပါတယ္။ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္အတြက္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ကိုယ့္အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ပဲျဖစ္ျဖစ္ အေသးစိတ္သိခ်င္ရင္ 09-964 057 773 ဆီ ဖုန္းဆက္ပါ။